ZOSTAŃ SĘDZIĄ - KS SOSNOWIEC ZAPRASZA

INNE

KOLEGIUM SĘDZIÓW SOSNOWIEC ZAPRASZA NA KURS

.

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

PODOKRĘG SOSNOWIEC - Kolegium Sędziów Piłki Nożnej

41-200 SOSNOWIEC ul. Rzeźnicza 12

tel./fax. 032-266-58-45 tel.032-363-42-65

www.podokregsosnowiec.pl e-mail sopodokreg@interia.pl

(posiedzenia Kolegium Sędziów odbywają się w piątki w godzinach 17.00 - 18.00 , sprawy bieżące 16.30 - 17.00)

.

Kolegium Sędziów Piłki Nożnej - Podokręg Sosnowiec w I kwartale 2020 roku organizuje
„Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej”

.

Celem kursu jest zapoznanie Kandydatów z Przepisami Gry w Piłkę Nożną, a także przybliżenie odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego na zawodach.

Zajęcia Kursu będą miały formę seminaryjną, prowadzić je będą doświadczeni sędziowie i obserwatorzy z wykorzystaniem najnowszych materiałów szkoleniowych. Kurs zakończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej i sprawności fizycznej, osoby które pozytywnie ukończą szkolenie otrzymają uprawnienia sędziego próbnego co upoważnia do prowadzenia zawodów piłkarskich.

.

Wymagane warunki dla zakwalifikowania kandydata do udziału w „Kursie dla kandydatów na sędziego piłki nożnej”:

 1. Wiek kandydata od 16 do 25 lat ( mile widziane kobiety)
  • zgoda opiekuna ustawowego na udział w Kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia).
  • w dniu rozpoczęcia Kursu osoba zgłaszająca się musi posiadać ukończony 16 rok życia, ponieważ w okresie 16-18 lat osoba ta posiada status: „sędziego – kandydata”. Sędzią próbnym może zostać osoba pełnoletnia (po ukończenie 18 lat).
 2. Wykształcenie min. średnie, należy przedłożyć dokument (kserokopię) określający poziom wykształcenia. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole kończącej się maturą itp.)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jest to warunek dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i sprawnościowego.
 4. Złożone osobiście w siedzibie Podokręgu przez osobę zainteresowaną ankieta, zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz trzy podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego.

- wzór ankiety dostępny na stronie internetowej: KOLEGIUM SĘDZIÓW - PODOKRĘG SOSNOWIEC

.

 1. Wszelkie informacje dotyczące „Kursu...”, osobiste zapisy odbywać będą się w piątki 10, 17, 24, 31 stycznia 2020 roku w godzinach od 16.30 do 17.30 w siedzibie Podokręgu Sosnowiec, adres: Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12 , 41-200 Sosnowiec, tel. 032 266 58 45.

.

źródło: własne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TANIEJ U NASZYCH PARTNERÓW !!!

ODWIEDŹ NASZE PUNKTY I NA HASŁO "LOKALNA PIŁKA" OTRZYMASZ RABAT NA RÓŻNE USŁUGI i ZAKUPY:

 • MOTOGUM (usługi min. wulkanizacyjne, wymiana tarcz, klocków, filtrów) - DG Łosień
 • REMCAR (wymiana świec z dojazdem do klienta, wymiana klocków, tarcz, filtrów) - DG Łosień
 • SABUDA (myjnia samochodowa, klimatyzacja, wymiana szyb i inne) - Sławków
 • ZAMÓW TANIO PIŁKI SELECT - 530 000 566
 • CUTLINE (odzież sportowa, odzież casualowana, sublimacja) - 792 799 000
 • CENTRUM PSYCHOTERAPI - PSYCHOLOG SPORTU (praca z drużynami, rodzicami zawodników)

RABAT UZGADNIANY NA MIEJSCU lub TELEFONICZNIE Z WŁAŚCICIELEM !!!

=======================================================================================